Mr Dũng - Đại Diện Công Ty Mesoneer

13/06/2024

Mr Dũng - Trưởng Phòng Công Ty Mesoneer

Mr Dũng - Trưởng Phòng Công Ty Mesoneer: Chân thành cảm ơn công ty Cyber Real đã hỗ trợ tư vấn và đồng hành tôi trong quá trình tìm kiếm văn phòng và mở rộng nhiều năm gần đây. Cảm ơn bạn Thanh Quang đã tư vấn cũng như đưa ra những nhận xet về ưu điểm để Mesoneer tìm được một vị trí văn phòng làm việc khá tốt.

Khách hàng đánh giá