Ms. Nguyễn Thị Ngọc Châu - Đại Diện Công Ty AIA

06/06/2024

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Châu - Công Ty AIA Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Châu - Công Ty AIA Việt Nam. Lời đầu tiên một lần nữa cảm ơn chân thành đến công ty cổ phần Cyber Real đã hỗ trợ cũng như tìm được một văn phòng đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà phía Châu yêu cầu. Sau khi trải nghiệm dịch vụ bên này tôi rất hài long cũng như chúc công ty sẽ phát triển nhiều năm tới. Nếu có bạn bè hay người thân cần tìm văn phòng làm việc tôi tự tin dưới thiệu đơn vị Cyber Real.

Khách hàng đánh giá