Mr. Thanh Tuấn - Đại Diện Công Ty Brother

06/06/2024

Team Leader Công Ty Brother Việt Nam

Mr. Thanh Tuấn - Đại Diện Công Ty Brother: ” Làm việc với các bạn Cyber real trong những năm vừa qua, đặc biệt là bạn nhân viên tên ly. Tôi rất hài lòng và đánh giá cao các bạn là một trong những đơn vị cho thuê văn phòng uy tín đối với cá nhân tôi. Dịch vụ chuyên nghiệp, nhân viên rất tận tâm. Cảm ơn Cyber Real về những dịch vụ của các bạn và cảm ơn rất nhiều vì những món quà khai trương của các bạn gửi đến công ty mỗi dịp Brother mở rộng thêm văn phòng mới. 

Khách hàng đánh giá