Ms. Hương Ly - Đại Diện Công Ty Topos Việt Nam

07/06/2024

Ms .Hương Ly - Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty Topos Việt Nam

Ms .Hương Ly - Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty Topos Việt Nam : Trong một lần công ty đang có nhu cầu thuê văn phòng mở rộng quy mô thì được bạn giới thiệu về công ty Cyber Real. Qua quá trình làm việc thì tôi đánh giá đội ngũ chuyên nghiệp tư vấn cũng như báo giá hỗ trợ đi xem thực tế cho đến khi chọn được văn phòng rất tốt. Chúc công ty ngày càng phát triển.

Khách hàng đánh giá