Mr Hưng - Đại Diện Công Ty Kenesui

13/06/2024

Ms Hưng - Trưởng Phòng Công Ty Kenesui

Ms Hưng - Trưởng Phòng Công Ty Kenesui Việt Nam : Trong quá trình mở rộng quy mô công ty cũng như tìm văn phòng tôi đã rất ấn tượng đội ngũ tư vấn Cyber Real đã update hình ảnh cũng như mọi thứ rất tốt, cũng như quá trình đàm phán. Một lần nữa cảm ơn bạn trưởng phòng tên Tùng đã hỗ trợ tôi tìm được văn phòng ưng ý nhất.

Khách hàng đánh giá