Chính Sách Bảo Mật

  • Cyber Real luôn xem việc bảo mật thông tin được cung cấp bởi khách hàng, đối tác và người dùng truy cập trang web như 1 nhiệm vụ thiết yếu, đi đôi với mục tiêu kinh doanh, sứ mệnh của công ty.
  • Tất cả những thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp hoặc được cung cấp dưới hình thức được văn phòng cho thuê Cyber Real yêu cầu cung cấp sẽ được sử dụng đúng theo mục đích đã được công bố trên chính sách bảo mật và chính sách quyền riêng tư cũng như trên các thông báo mà chúng tôi đưa ra, mọi trường hợp sử dụng thông tin cho những mục đích khác, không có sự cho phép của khách hàng sẽ được chúng tôi chịu trách nhiệm thỏa đáng.
  • Quý khách hàng có quyền cho hoặc không cho thông tin khi nhận được thông báo. Cyber Real nếu nhận được thông tin càng chi tiết của khách hàng sẽ có thể đáp ứng được các nhu cầu tìm kiếm thông tin tốt hơn.
  • Các thông tin có liên quan đến thông tin cá nhân, hành vi người dùng, sở thích, nhu cầu,… mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối, không có sự góp mặt của bên thứ 3 dưới hình thức không và có trả phí. Trừ trường hợp chính khách hàng là người yêu cầu gửi thông tin này cho 1 bên cụ thể.
  • Nhằm cải thiện tính chính xác trong quá trình truy vấn thông tin của người dùng, đồng thời hạn chế tối đa sự rò rỉ thông tin do hacker, phần mềm độc hại trên thiết bị của người dùng,… Cyber Real sẽ cố gắng nâng cao mức độ bảo mật thông tin tốt nhất có thể. Mong rằng sẽ giúp ích cho những trải nghiệm của khách hàng.