ĐÓNG
Thời gian làm việc
8:30 - 17:30
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
[email protected]

6$/m2
Tòa Nhà Trương Vĩnh Ký Building

Đường Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

 • 85, 170 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Thuận Anh Officetel

Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

 • 15, 30, 45, 60, 75 m2
 • Chưa xác định
9$/m2
Tòa Nhà Tân Thời Đại Building

Đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

 • 20, 40, 80, 160 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà Phúc Thịnh Building

Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

 • 130, 260, 339 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà Phan Minh Building

Đường Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú

 • 127, 280, 500, 948, 5000 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Pacific Building

Đường Chu Thiên, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

 • 20, 40, 100, 200 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà Nguyễn Thế Truyện Building

Đường Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

 • 45, 65, 110 m2
 • Chưa xác định
5$/m2
Tòa Nhà Lũy Bán Bích Building

Đường Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú

 • 12, 25, 30, 60, 120 m2
 • Chưa xác định
8$/m2
Tòa Nhà Laka Building

Đường Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

 • 45, 55, 100, 200 400 m2
 • Chưa xác định
5$/m2
Tòa Nhà I-On Building

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

 • 20, 60, 86 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Hoàng Long Building

Đường Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú

 • 30, 50, 80, 160, 320, 700 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà Green Office

Đường Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú

 • 45, 65, 110, 220, 440, 660 m2
 • Chưa xác định
8$/m2
Tòa Nhà DTEC Building

Đường Phan Châu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

 • 35, 70, 100, 150, 300, 450, 600, 750 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà DQD Building

Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

 • 130, 260, 339 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Chung Cư Idico

Đường Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú

 • 50, 150, 300, 450, 615 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà CBL Building

Đường Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

 • 165, 330, 990 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Casanova Building

Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

 • 15, 30, 45, 60, 75 m2
 • Chưa xác định
9$/m2
Tòa Nhà ACB Building Tân Phú

Đường Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú

 • 100, 210, 420, 630 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà Đông Nam Building

Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

 • 60, 100, 500 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà Tani Office Building

Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

 • 25, 50, 115, 245, 450, 540 m2
 • Chưa xác định