Thời gian làm việc
24/24
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
info@cyberreal.vn

9$/m2
Tòa Nhà Winhome Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 15, 20, 35, 55, 114, 228, 456, 684 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà VOL 2 Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 30, 50, 70, 100 m2
 • Chưa xác định
9$/m2
Tòa Nhà VLG Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 24, 37, 55 m2
 • Chưa xác định
14$/m2
Tòa Nhà TPA Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 50, 100, 150, 235 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà Thời Báo Kinh Tế Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 • 40, 55, 100, 145, 150 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà The Golden Building

Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 50, 75, 100 m2
 • Chưa xác định
12.5$/m2
Tòa Nhà Tản Viên Building

Tản Viên, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 160, 180, 260, 470 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Sovilaco Building

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 72, 110, 140 m2
 • Chưa xác định
13$/m2
Tòa Nhà SaBay Tower 1

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 35, 50, 70, 120, 200 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà R.I.C Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 • 50, 70, 100, 150, 200, 500 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà OIIC Building

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 70, 100, 150, 200 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Nam Việt Steel Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 90, 115, 150 m2
 • Chưa xác định
14$/m2
Tòa Nhà Minh Long Aloha Building

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 100, 150, 250, 350, 500 m2
 • Chưa xác định
7.5$/m2
Tòa Nhà Green Bee Building

Phường 2, Quận 5

 • 30, 40, 50, 150 m2
 • Chưa xác định
14$/m2
Tòa Nhà Báo Người Tiêu Dùng Building

Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5

 • 45, 87, 220 m2
 • Chưa xác định
6.9$/m2
Tòa Nhà Galaxy Tower Building 162 THĐ

Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5

 • 80 - 440 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà LTA Building

Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 60, 100, 200 m2
 • Chưa xác định
13$/m2
Tòa Nhà Phúc Tấn Nguyên Building

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

 • 30, 58, 97, 166, 249, 320 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà C.T Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 76, 85, 161, 234, 310 m2
 • Chưa xác định
24$/m2
Tòa Nhà Phú Mỹ Hưng Tower

Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

 • 97, 135, 280, 479 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà Blue Square Building

Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình

 • 50, 100, 150, 200 m2
 • Chưa xác định
0932.020.099 Đăng ký gọi lại Liên hệ