ĐÓNG
Thời gian làm việc
8:30 - 17:30
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
[email protected]

Nguyễn Khắc Viện

16$/m2
Tòa Nhà Nam Long Capital Tower

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

  • 73, 114, 207, 435 m2
  • Hướng Đông
11$/m2
Tòa Nhà Southern Cross Sky View

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

  • 50, 70, 120
  • Hướng Đông Bắc
21$/m2
Tòa Nhà Gosto Building

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

  • 100, 200, 300, 400
  • Hướng Tây
15$/m2
Tòa Nhà Beautiful Saigon Tower

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

  • 50, 100, 200, 300 m2
  • Hướng Đông Bắc