ĐÓNG
Thời gian làm việc
8:30 - 17:30
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
[email protected]

Nguyễn Trường Tộ

9$/m2
Tòa Nhà Phúc Hưng Building

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12 - quận 4, Quận 4

  • 25, 50, 70, 100 m2
  • Hướng Tây Bắc
7$/m2
Tòa Nhà Thủy Anh Building

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12 - quận 4, Quận 4

  • 25, 35, 50 m2
  • Hướng Tây Bắc