Thời gian làm việc
24/24
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
info@cyberreal.vn

Văn phòng cho thuê trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Cyber Real

4.646 đánh giá
12,5$/m2
Tòa Nhà Vinalines Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

 • 60, 100, 200 m2
 • Hướng Đông Bắc
11$/m2
Tòa Nhà Việt Sky Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

 • 50, 80, 110, 200 m2
 • Hướng Đông Nam
20$/m2
Tòa Nhà The Prince Residence

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

 • 14, 17, 18, 30 m2
 • Hướng Bắc
13$/m2
Tòa Nhà Merin Suites

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

 • 52, 85, 90 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà Lý An Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

 • 30, 50, 70, 100, 120 m2
 • Hướng Bắc
12$/m2
Tòa Nhà Lutaco Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

 • 50, 95, 100, 195 m2
 • Hướng Đông Bắc
18$/m2
Tòa Nhà Intant Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

 • 120, 200, 300 m2
 • Hướng Bắc
16$/m2
Tòa Nhà Dai-ichi Life Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

 • 65, 92, 150, 278 m²
 • Hướng Đông Bắc
11$/m2
Tòa Nhà 21K NVT Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

 • 65, 70, 75, 80, 90, 100, 150, 160, 180, 1500m2
 • Chưa xác định
9$/m2
Tòa Nhà Thái Huy Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 132m2
 • Hướng Bắc
12$/m2
Tòa Nhà Nam Việt Steel Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 90, 115, 150 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 60, 100, 120 m2
 • Hướng Đông Bắc
10,8$/m2
Tòa Nhà Doxaco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 60, 107 m2
 • Chưa xác định
17$/m2
Tòa Nhà Vissai Saigon Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 50, 100, 150, >500 m2
 • Hướng Tây Nam
11$/m2
Tòa Nhà Quốc Hưng Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 40, 50, 70, 100, 120 m2
 • Hướng Tây Nam
12$/m2
Tòa Nhà Nam Sông Tiền Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 70, 150, 210 m2
 • Hướng Tây Nam
14$/m2
Tòa Nhà Maseco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 75, 115, 235 m2
 • Hướng Tây Nam
13$/m2
Tòa Nhà Long Hải Security

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 30, 50, 80, 110, 200 m2
 • Hướng Tây Nam
13$/m2
Tòa Nhà Agribank Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 • 20, 60, 65, 70, 200 m2
 • Hướng Đông
10$/m2
Tòa Nhà 68NVT Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 40, 80, 120 m2
 • Hướng Tây Nam
14$/m2
Tòa Nhà Park Royal Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 • 30, 50, 70 m2
 • Hướng Đông Bắc
0932.020.099 Đăng ký gọi lại Liên hệ