Thời gian làm việc
24/24
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
info@cyberreal.vn

17$/m2
Tòa Nhà Vissai Saigon Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 50, 100, 150, >500 m2
 • Hướng Tây Nam
11$/m2
Tòa Nhà Quốc Hưng Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 40, 50, 70, 100, 120 m2
 • Hướng Tây Nam
12$/m2
Tòa Nhà Nam Sông Tiền Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 70, 150, 210 m2
 • Hướng Tây Nam
14$/m2
Tòa Nhà Maseco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 75, 115, 235 m2
 • Hướng Tây Nam
13$/m2
Tòa Nhà Long Hải Security

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 30, 50, 80, 110, 200 m2
 • Hướng Tây Nam
10$/m2
Tòa Nhà 68NVT Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 40, 80, 120 m2
 • Hướng Tây Nam
21$/m2
Tòa Nhà Centre Point Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 90, 100, 300, 500 m2
 • Hướng Tây Nam
0932.020.099 Đăng ký gọi lại Liên hệ