Thời gian làm việc
24/24
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
info@cyberreal.vn

4.638 đánh giá
120$/chổ ngồi/tháng
Tòa nhà Itaxa House Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 • 7, 10, 13, 17, 20, 25, 30 m2
 • Hướng Đông Nam
170$/chổ ngồi/tháng
Tòa nhà Cienco 4 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 • 7, 10, 13, 17, 20, 25, 30 m2
 • Hướng Đông Nam
165$/chổ ngồi/tháng
Tòa Nhà HM Town

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 • 7, 10, 13, 17, 20, 25, 30 m2
 • Hướng Đông Nam
24$/m2
Tòa Nhà VOV Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

 • 100, 150, 200, 300, 600 m2
 • Hướng Tây Bắc
20$/m2
Tòa Nhà Nguyễn Kim Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

 • 100, 150, 200, 390 m2
 • Hướng Tây Bắc
120$/chỗ ngồi/tháng
Office 168 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

 • 10, 15, 18, 20, 27 m2
 • Hướng Đông Nam
22$/m2
Tòa Nhà Golden Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

 • 90, 152, 196, 310 m2
 • Hướng Nam
11$/m2
Tòa Nhà Đỗ Trần Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

 • 40, 60, 80, 100 m2
 • Hướng Đông Nam
15$/m2
Tòa Nhà Atic Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

 • 30, 75, 100, 150 m2
 • Hướng Đông Nam
28$/m2
Tòa Nhà Somerset Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

 • 80, 100, 150, 200 m2
 • Hướng Bắc
28$/m2
Tòa Nhà HD Bank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

 • 50, 100, 200, 500 m2
 • Hướng Bắc
18$/m2
Tòa Nhà Khang Thông Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

 • 100, 200, 300, 400 m2
 • Hướng Tây Bắc
31$/m2
Tòa Nhà Sailing Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

 • 100, 200, 300, 500 m2
 • Hướng Tây Nam
23$/m2
Tòa Nhà Yoco Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

 • 80, 100, 200, 400 m2
 • Hướng Tây Bắc
29$/m2
Tòa Nhà HD Bank Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

 • 50, 100, 200, 500 m2
 • Hướng Bắc
21$/m2
Tòa Nhà HM Town

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 • 100, 200, 300, 400, 557 m2
 • Hướng Đông Nam
36$/m2
Tòa Nhà Centec Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 • 150, 250, 350, 500, 700 m2
 • Hướng Đông Nam
24$/m2
Tòa Nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 • 100, 200, 300, 500, 700 m2
 • Hướng Đông Nam
25$/m2
Tòa Nhà Báo Lao Động Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 • 100, 200, 300, 500, 1000 m2
 • Hướng Đông Nam
25$/m2
Tòa Nhà Cienco 4 building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 • 200, 300, 500, 1000 m2
 • Hướng Đông Nam
0932.020.099 Đăng ký gọi lại Liên hệ