​​​​​​​Danh sách các công ty tại tòa nhà TNR Tower

Ban đầu, tòa nhà TNR Tower có tên là tòa nhà Maritime Bank, năm 2015 được đổi tên thành TNR Tower.

TNR Tower với view đẹp, thiết kế nội ngoại thất dễ mang lại cảm hứng làm việc, kinh doanh. TNR Tower có cấu trúc tòa nhà chắc chắn, kiến trúc bắt mắt cùng sự đầu tư khá kĩ lưỡng về các trang thiết bị tại đây. Với 25 tầng đang hoạt động cho thuê và 3 tầng hầm, cùng rất nhiều tiện ích, đây cũng chính là lý do khiến tòa nhà TNR Tower được nhiều khách hàng lựa chọn trong thời gian gần đây.

Danh sách các công ty tại tòa nhà TNR Tower:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CAO ỐC CHUNG CƯ NOZOMI

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315617974


CÔNG TY TNHH SINOTRADE GLOBAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315362187


CÔNG TY TNHH GF CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 11, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315317201


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIẢI TRÍ ĐỨC THÁI

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa Nhà TNR Tower, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315084395


CÔNG TY TNHH ABEAM CONSULTING

Địa chỉ: Tầng 11, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315086635


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG VIỆT

Địa chỉ: Tòa nhà TNR - Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315042934


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG LỘC

Địa chỉ: Tòa nhà TNR - số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315025618


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ MỚI - THÁI SƠN

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314896073


CÔNG TY TNHH AUTHELE VN

Địa chỉ: Phòng 17, tầng 9, tòa nhà số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314627024


CÔNG TY TNHH PLA MATELS VIỆT NAM

Địa chỉ: Unit BC-1101, Tầng 11, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314461146


CÔNG TY TNHH METRO HEALTH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà TNR Tower, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314218825


CÔNG TY TNHH JOOIL CONSTRUCTION VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 45, Tầng 9, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314095122


CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN VN

Địa chỉ: VP 18 lầu 9 Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313932593


CÔNG TY TNHH ZENO

Địa chỉ: Lầu 8,Tòa nhà MaritimeBank Tower, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313574588


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CROWE HORWATH VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0103021019-001


CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CAO ỐC CHUNG CƯ NOZOMI

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315617974


CÔNG TY TNHH SINOTRADE GLOBAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315362187


CÔNG TY TNHH GF CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 11, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315317201


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIẢI TRÍ ĐỨC THÁI

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa Nhà TNR Tower, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315084395


CÔNG TY TNHH ABEAM CONSULTING

Địa chỉ: Tầng 11, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315086635


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG VIỆT

Địa chỉ: Tòa nhà TNR - Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315042934


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG LỘC

Địa chỉ: Tòa nhà TNR - số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315025618


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ MỚI - THÁI SƠN

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314896073


CÔNG TY TNHH AUTHELE VN

Địa chỉ: Phòng 17, tầng 9, tòa nhà số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314627024


CÔNG TY TNHH PLA MATELS VIỆT NAM

Địa chỉ: Unit BC-1101, Tầng 11, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314461146


CÔNG TY TNHH METRO HEALTH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà TNR Tower, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314218825


CÔNG TY TNHH JOOIL CONSTRUCTION VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 45, Tầng 9, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314095122


CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN VN

Địa chỉ: VP 18 lầu 9 Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313932593


CÔNG TY TNHH ZENO

Địa chỉ: Lầu 8,Tòa nhà MaritimeBank Tower, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313574588


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CROWE HORWATH VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0103021019-001


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PERMASTEELISA PACIFIC HOLDINGS LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà Maritime Bank, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310971121


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN A. MENARINI SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 807-810, Tầng 8, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304664411


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRANSWORLD TRANSPORTATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐÀI LOAN)

Địa chỉ: Phòng 1601, Lầu 16, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304623905


CÔNG TY CỔ PHẦN TC ADVISORS

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Maritimebank, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312835188


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ AN KHANG

Địa chỉ: Lầu 15, Maritime Bank Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312790762


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312201720


CÔNG TY TNHH BIZWELL

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311799603


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BA MƯƠI THÁNG TƯ

Địa chỉ: Tầng 14 cao ốc Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310211970


Danh sách những văn phòng công ty đang làm việc tại tòa nhà TNR Tower, thông tin sẽ được cập nhật liên tục khi có sự thay đổi.

Tin tức liên quan

Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Theo Cục thống kê cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 thì cả nước ta đã có 28.451 doanh nghiệp mới được thành lập.
Chi tiết
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Phạm Ngọc Thạch là tuyến đường huyết mạch, nơi tập trung rất nhiều tòa cao ốc văn phòng lớn, hiện đại, được rất nhiều nhà quản lý lựa chọn.
Chi tiết
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Nhu cầu tìm kiếm và chọn thuê văn phòng tại quận Tân Bình đang tăng lên nhanh chóng.
Chi tiết
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Quận 3 là một trong những khu vực quận trung tâm của TPHCM. Chính vì thế nơi đây tập trung rất nhiều tòa nhà lớn cho thuê để làm văn phòng
Chi tiết