​​​​​​​Danh sách các doanh nghiệp đang có văn phòng tại tòa nhà Abacus Tower

Tòa nhà Abacus Tower với 13 tầng đang được đưa vào hoạt động và 1 tầng hầm với độ an ninh cao, kiến trúc chuẩn cho văn phòng làm việc, trang thiết bị đầy đủ đang là sự lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tại tphcm. Có vị trí đặc biệt tại đường Nguyễn Đình Chiểu, tòa nhà Abacus Tower chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng đang có nhu cầu thuê.

Danh sách các doanh nghiệp đang có văn phòng tại tòa nhà Abacus Tower

tổng hợp văn phòng tại tòa nhà Abacus Tower

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM SẠCH LUMIERE

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315548939

CÔNG TY TNHH STEM CELL LIVEYON VIETNAM

Địa chỉ: Lầu 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315269364

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN HOÀNG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà ABACUS, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314727854

CÔNG TY CỔ PHẦN CONQUEROR SAIGON

Địa chỉ: Lầu 6 Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314862243

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NHẬT MINH

Địa chỉ: Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 4201534792-002

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TOÀN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315110341

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRIỆU LONG

Địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314743408

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN QUANG NGUYỄN

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314724243

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LÂM VŨ

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314723553

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN NGUYỄN

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314724571

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN QUANG

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314724525

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LÝ HÙNG

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa Nhà ABACUS, 58 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314719980

CÔNG TY TNHH DOMICILE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Abacus Tower Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314704896

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAFE NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: Lầu 7, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314421305

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM

Địa chỉ: số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0104807140-005

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM SẠCH LUMIERE

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315548939

CÔNG TY TNHH STEM CELL LIVEYON VIETNAM

Địa chỉ: Lầu 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315269364

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN HOÀNG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà ABACUS, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314727854

CÔNG TY CỔ PHẦN CONQUEROR SAIGON

Địa chỉ: Lầu 6 Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314862243

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NHẬT MINH

Địa chỉ: Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 4201534792-002

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TOÀN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315110341

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRIỆU LONG

Địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314743408

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN QUANG NGUYỄN

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314724243

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LÂM VŨ

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314723553

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN NGUYỄN

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314724571

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN QUANG

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314724525

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LÝ HÙNG

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa Nhà ABACUS, 58 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314719980

CÔNG TY TNHH DOMICILE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Abacus Tower Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314704896

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAFE NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: Lầu 7, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314421305

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM

Địa chỉ: số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0104807140-005

CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0101422449-006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO THIÊN VƯƠNG

Địa chỉ: Lầu 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314283302

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KHÁNH HƯNG

Địa chỉ: Lầu 13, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314283334

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THỊNH

Địa chỉ: Lầu 13, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314283292

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG S&P

Địa chỉ: Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314186651

CÔNG TY CỔ PHẦN S&P NETWORKS

Địa chỉ: Tầng 11, Abacus Tower, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314126155

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯỚNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lầu 10, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314092837

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Lầu 6, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314022886

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI TÀI CHÍNH VIỆT

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313822110

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SONY ELECTRONICS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3B, Tòa nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305712139-002

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN CONASI

Địa chỉ: Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313755584

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THÀNH NAM

Địa chỉ: Lầu 10, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313738606

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HẢI NAM

Địa chỉ: Lầu 12, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313739656

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÀ NAM

Địa chỉ: Lầu 12A,58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313740450

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÚ THUẬN

Địa chỉ: Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313738525

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T&T

Địa chỉ: Lầu 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313738028

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Lầu 10, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313721916

CÔNG TY TNHH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SAO BẮC ĐẨU

Địa chỉ: Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313688842

CÔNG TY CỔ PHẦN CARNIVAL ENTERTAINMENT

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313515092

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KHOA HỌC VÀ TỰ NHIÊN

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311384239-001

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-CHI NHÁNH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300608092-041

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SINGAPORE)

Địa chỉ: Phòng 702, Lầu 7, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304922905

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH - TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308804733

CHI NHÁNH ROUSE LEGAL TẠI TPHCM

Địa chỉ: #6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305100908

VPĐD SOVICO CO., LTD TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (NGA)

Địa chỉ: #10 58 Nguyễn Đình Chiểu P.ĐaKao, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304645169

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PROCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Abacus Tower, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313128199

CHI NHÁNH ROUSE LEGAL TẠI TPHCM

Địa chỉ: #6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311978793

VPĐD VICTOR ENTERPRISES PTE. LTD. TẠI TPHCM

Địa chỉ: Phòng 1106, Tầng 11, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311388561

VPĐD SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (TRUNG QUỐC)

Địa chỉ: #9 TN Abacus Tower 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311969855

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG CHIÊU THU

Địa chỉ: 458 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313096331

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ MUA SẮM HỢP NHẤT

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309243103-005

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUỐC TẾ

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306285183-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NHẬT HÀO HUY

Địa chỉ: 629/58 Nguyễn Đình Chiểu P.02, Phường 02, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305293706-001

CTY TNHH TIẾN ĐỨC

Địa chỉ: 491/58 Nguyễn Đình Chiểu P.02, , Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304776997

CTY CỔ PHẦN SOVICO QUỐC TẾ

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu P.Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309485134

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HANET VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Abacus, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 5700547982-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM & GIẢI PHÁP MẠNG HANET - TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa Nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 5700547982-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH HẢI

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Abacus Tower, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0102233518-001

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HELLO 5 - CHI NHÁNH ABACUS

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311871056-003

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CHÍN CHÍN

Địa chỉ: 558 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311165999

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3800773999-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH - ĐIỆN ẢNH 3B

Địa chỉ: 58 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Mã số thuế: 0303182824-002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN HƯNG THỊNH

Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312686754

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG LIVING VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 6, Tầng 11, Tòa nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312610360

CỬA HÀNG AD

Địa chỉ: 556-558 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 0301754138-009

CÔNG TY CỔ PHẦN CIRCUSDIGITAL

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312233095

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA ĐỒNG TIỀN

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312222706

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ABACUS, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311987364

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC HÙNG ANH

Địa chỉ: Tầng 10, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311073804

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HÀ THU

Địa chỉ: tầng 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311069702

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ LUMIERE

Địa chỉ: Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310987562

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG

Địa chỉ: Lầu 9 số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310404027

CÔNG TY TNHH SKYLINE MEDIA

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Abacus Tower, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310143061

CÔNG TY TNHH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SAO BẮC ĐẨU

Địa chỉ: Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310142903

CÔNG TY TNHH KẾ HOẠCH SỰ NGHIỆP

Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310074361

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍN CHÍN

Địa chỉ: 558 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309371793

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM ĐỘNG LỰC

Địa chỉ: 758 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309065228

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN CO.OP

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308122804

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VỐN LIÊN MINH VI NA

Địa chỉ: Tầng 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308094755

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LIÊN MINH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306274696

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÓNG VIỆT

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304903109

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ: #8&9 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304765811

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - TƯ VẤN TƯƠNG LAI VIỆT

Địa chỉ: Tầng 11, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304507560

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VIỆT NGA

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu P.ĐK, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303223580

CÔNG TY CỔ PHẦN AKASHI

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312390940

CÔNG TY TNHH PALAMATIC ASIA

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Abacus, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312408690

Dách sách tổng hợp các công ty đang hoạt động tại tòa ngà Abacus Tower này sẽ được update liên lục để các bạn dễ dàng cập nhật 1 cách chính xác và nhanh nhất.

Tin tức liên quan

Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Theo Cục thống kê cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 thì cả nước ta đã có 28.451 doanh nghiệp mới được thành lập.
Chi tiết
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Phạm Ngọc Thạch là tuyến đường huyết mạch, nơi tập trung rất nhiều tòa cao ốc văn phòng lớn, hiện đại, được rất nhiều nhà quản lý lựa chọn.
Chi tiết
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Nhu cầu tìm kiếm và chọn thuê văn phòng tại quận Tân Bình đang tăng lên nhanh chóng.
Chi tiết
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Quận 3 là một trong những khu vực quận trung tâm của TPHCM. Chính vì thế nơi đây tập trung rất nhiều tòa nhà lớn cho thuê để làm văn phòng
Chi tiết