Tổng hợp danh sách công ty trong tòa nhà Bitexco Financial Tower

Bitexco Financial Tower là tòa nhà cao thứ 2 tại TPHCM và có khối văn phòng khá quy mô cùng trang thiết bị hoàn thiện, cao cấp cho 1 không gian làm việc hiện đại. Bitexco Financial Tower đặt ngay tại trung tâm quận 1 chắc chắn là lựa chọn dịch vụ cho thuê văn phòng Quận 1 không thể bỏ qua cho các doanh nghiệp hiện nay.

Danh sách các công ty tại tòa nhà Bitexco Financial Tower:

View tòa nhà Bitexco Financial Tower từ đường Hàm Nghi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHOENIX NGUYEN

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315558944

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM SA BẮC

Địa chỉ: Tầng 15, tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315468585

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315478142


CÔNG TY CỔ PHẦN SINGA VENTURES

Địa chỉ: Lầu 46, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315484629


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHỊP CẦU THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315411187


CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SUNRISE ĐĂK PSI

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa Tháp Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315432067


CÔNG TY TNHH KHANH TOURIST

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315329214


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBTC

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa tháp Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314864473


CÔNG TY TNHH KHANH HOLDINGS

Địa chỉ: Lầu 55 Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314854041


CÔNG TY CỔ PHẦN ENTREPRENEURS

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa tháp Tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314794642


CÔNG TY CỔ PHẦN KHANH REPUBLIC

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315191407


CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa Nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315056172


CÔNG TY TNHH SARTORIUS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 4631, Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315040743


CÔNG TY TNHH KHANH ASSET

Địa chỉ: Lầu 55 Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314935526


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCESS RECESS

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa Nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314923457


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHOENIX NGUYEN

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315558944


CÔNG TY CỔ PHẦN KIM SA BẮC

Địa chỉ: Tầng 15, tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315468585


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315478142


CÔNG TY CỔ PHẦN SINGA VENTURES

Địa chỉ: Lầu 46, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315484629


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHỊP CẦU THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315411187


CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SUNRISE ĐĂK PSI

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa Tháp Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315432067


CÔNG TY TNHH KHANH TOURIST

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315329214


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBTC

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa tháp Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314864473


CÔNG TY TNHH KHANH HOLDINGS

Địa chỉ: Lầu 55 Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314854041


CÔNG TY CỔ PHẦN ENTREPRENEURS

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa tháp Tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314794642


CÔNG TY CỔ PHẦN KHANH REPUBLIC

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315191407


CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa Nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315056172


CÔNG TY TNHH SARTORIUS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 4631, Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315040743


CÔNG TY TNHH KHANH ASSET

Địa chỉ: Lầu 55 Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314935526


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCESS RECESS

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa Nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314923457


CÔNG TY TNHH WIN MARK

Địa chỉ: Tầng 27, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314668895


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SINH THÁI

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314537148


VPĐD SIMONE INVESTMENT MANAGERS CO, LTD TẠI TPHCM

Địa chỉ: 3B, Tầng 34, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314479739


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GKI

Địa chỉ: Lầu 46 Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314350083


CÔNG TY LUẬT TNHH LNT & THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Phòng 03 Tầng 21 TN Bitexco Financial Tower 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314309783


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MICROAD

Địa chỉ: Phòng 2, Tầng 37 Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314274890


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁP LÝ HỢP ĐIỂM

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314201081


CÔNG TY TNHH CARIBBEAN COUNCIL

Địa chỉ: Phòng 3A, Tầng 11, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314186203


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SKIOLD A/S TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 4622, Lầu 46, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314112963


CÔNG TY TNHH SALT FANTASY

Địa chỉ: Tầng 46 & 56, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314067213


CÔNG TY TNHH ANNCHERY

Địa chỉ: Tầng 46 Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314026217


CÔNG TY TNHH KOREAN MAKEUP STUDIO

Địa chỉ: Tầng 44, Tòa Nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314057550


CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỊP CẦU KINH DOANH SAO SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 4- Toà nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310380880-005


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN LIGHTHOUSE

Địa chỉ: Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314012983


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EASTMAN CHEMICAL, ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 5601, Tầng 56, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314013627


CÔNG TY CỔ PHẦN VSM SAFETY

Địa chỉ: Tầng 46 Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313980621


CÔNG TY TNHH SAFARA

Địa chỉ: Tầng 46&56, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313849313


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDS HOLDINGS

Địa chỉ: Phòng 1, Lầu 43A, Tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313817939


CÔNG TY TNHH ITALIAN HOMES VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa nhà văn phòng Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313733340


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC KUNKIN

Địa chỉ: Tầng 4, Bitexco Financial, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313698209


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MICROAD

Địa chỉ: Phòng 2, Tầng 37 Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313633794


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THE WALT DISNEY COMPANY (SOUTHEAST ASIA) PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 4618,Tầng 46,Bitexco Financial Tower,02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313636481


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN OLYMWORLD

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa nhà Văn phòng Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313594369


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SUNSTREAM INDUSTRIES PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 4621, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313534539


CÔNG TY TNHH VIETNAM CATALYST PARTNERS

Địa chỉ: Phòng Số 4618,Lầu 46,Tòa Tháp Tài Chính Bitexco,02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313373994


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BẮC MỸ

Địa chỉ: Kiosk 4F-15, Tầng 4 TTTM Icon 68, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304725287-012


CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tòa Nhà Bitexco 02 Hải triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 2300325764-001


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DNV GL SE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỨC)

Địa chỉ: Phòng 1B, Tầng 36, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305646091


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IDS CAPITAL

Địa chỉ: Phòng 1, lầu 44, Tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313216198


VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA EASTERN AIRLINES CO.,LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 33, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều - - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312178856


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN P.N PHÚC NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng trệt toàn nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313179362


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SABIC INNOVATIVE PLASTICS (SEA) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 3A, Lầu 40, Số 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305726491


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MASTERCARD ASIA/PACIFIC PTE LTD TẠI TPHCM ( SINGAPORE )

Địa chỉ: P.01 #19 Bitexco Financial Tower 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306081976


VPĐD SABIC ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Phòng 03, #40, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306266293


VPĐD ADIDAS SOURCING LIMITED TẠI TPHCM

Địa chỉ: #22 Tòa Nhà Bitexco 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304631769


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY GLOBALEYE INSURANCE BROKERAGE (L.L.C) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 34, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313119814


CÔNG TY TNHH GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3500818494


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ADIDAS SOURCING LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 22, Tòa Nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312795552


CTY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM

Địa chỉ: Tòa Nhà Bitexco 02 Hải triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312121560


CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÀN QUỐC GO CUNG

Địa chỉ: Tầng 3, Trung Tâm Thương mại ICON 68, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311984067


CÔNG TY TNHH DNV AS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1C, Tầng 36, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311268169


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NAGA

Địa chỉ: 02 Hải Triều, 36 Hồ Tùng Mậu, 45 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311151026


CÔNG TY TNHH CHEIL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Tài Chính Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310919033


CÔNG TY TNHH DNV GL VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1C, Tầng 36, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309573662


CÔNG TY TNHH TMF VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1, Tầng 8, TN Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306632158


CTY TNHH INDOCHINA INTERNATIONAL REALTY VIỆT NAM

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305856846


VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH TẠI TPHCM CÔNG TY TURNER INTERNATIONAL LLC

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305768445


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT CÀ PHÊ

Địa chỉ: GF-05, Tầng trệt tòa nhà Icon 68, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305472712


CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ: #15 Tháp Tài Chính Bitexco 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305299779


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA

Địa chỉ: Tòa Nhà Bitexco Financial Tower,Tầng 43A, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302166869


CÔNG TY LUẬT TNHH LNT & THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Phòng 03 Tầng 21 TN Bitexco Financial Tower 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312272023


Thông tin về danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động, làm việc tại tòa nhà Bitexco Financial Tower sẽ được chúng tôi update liên tục với mức độ chính xác cao nhất để khách hàng dễ dàng tham khảo. Xem thêm dịch vụ cho thuê văn phòng tphcm tại đây

Tin tức liên quan

Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Theo Cục thống kê cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 thì cả nước ta đã có 28.451 doanh nghiệp mới được thành lập.
Chi tiết
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Phạm Ngọc Thạch là tuyến đường huyết mạch, nơi tập trung rất nhiều tòa cao ốc văn phòng lớn, hiện đại, được rất nhiều nhà quản lý lựa chọn.
Chi tiết
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Nhu cầu tìm kiếm và chọn thuê văn phòng tại quận Tân Bình đang tăng lên nhanh chóng.
Chi tiết
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Quận 3 là một trong những khu vực quận trung tâm của TPHCM. Chính vì thế nơi đây tập trung rất nhiều tòa nhà lớn cho thuê để làm văn phòng
Chi tiết