​​​​​​​Danh sách các doanh nghiệp hiện nay ở tòa nhà PV Gas Tower

Tòa cao ốc PV Gas Tower năm ngay trục đường chính và là cao ốc hot nhất trong văn phòng cho thuê huyện nhà bè – đường Nguyễn Hữu Thọ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều giá trị và sự thuận tiện cho công việc kinh doanh, thương mại và làm việc sắp tới. Với thiết kế đầy ấn tượng và kiểu dáng hiện đại, tòa nhà PV Gas Tower sẽ là địa chỉ không thể bỏ qua cho các doanh nghiệp quận nhà bè trong thời gian sắp tới.

Địa chỉ Cao Ốc PV Gas Tower

673 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Danh sách các doanh nghiệp hiện nay ở tòa nhà PV Gas Tower:

CÔNG TY TNHH PV MARKETING

Địa chỉ: 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315464284


CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÙNG TRUNG

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà PVGas, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3702615962


CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP ASEAN JEANYEW

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314844540


CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ PHÚC PLASTIC

Địa chỉ: 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315218088


CÔNG TY TNHH VICASSO MARKETING

Địa chỉ: Tòa nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315088897


CÔNG TY CỔ PHẦN LNG VIETNAM

Địa chỉ: Tòa nhà PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313936051


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YHK

Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313538639


CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT DẦU KHÍ PVE

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313428869


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY KHÍ - CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ

Địa chỉ: Lầu 11, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3500102710-023


CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ

Địa chỉ: Lầu 11, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311259206


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT DẦU KHÍ PVE

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310755346


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN DẦU KHÍ PVE

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310755120


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304998686


TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: tầng 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301479273


CÔNG TY TNHH PV MARKETING

Địa chỉ: 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315464284


CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÙNG TRUNG

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà PVGas, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3702615962


CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP ASEAN JEANYEW

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314844540


CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ PHÚC PLASTIC

Địa chỉ: 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315218088


CÔNG TY TNHH VICASSO MARKETING

Địa chỉ: Tòa nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315088897


CÔNG TY CỔ PHẦN LNG VIETNAM

Địa chỉ: Tòa nhà PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313936051


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YHK

Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313538639


CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT DẦU KHÍ PVE

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313428869


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY KHÍ - CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ

Địa chỉ: Lầu 11, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3500102710-023


CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ

Địa chỉ: Lầu 11, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311259206


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT DẦU KHÍ PVE

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310755346


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN DẦU KHÍ PVE

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310755120


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304998686


TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: tầng 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301479273


Với những kiến thức và thông tin cụ thể về danh sách các công ty đang làm việc tại tòa nhà PV Gas Tower mà chúng tôi vừa tổng hợp, chắc chắn các bạn sẽ tìm được lời giải đáp thích đáng nhất. Bạn có thẻ tham khảo thêm website https://cyberreal.vn/van-phong-cho-thue để biết thêm thông tin về những văn phòng hot nhất

Tin tức liên quan

Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Theo Cục thống kê cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 thì cả nước ta đã có 28.451 doanh nghiệp mới được thành lập.
Chi tiết
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Phạm Ngọc Thạch là tuyến đường huyết mạch, nơi tập trung rất nhiều tòa cao ốc văn phòng lớn, hiện đại, được rất nhiều nhà quản lý lựa chọn.
Chi tiết
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Nhu cầu tìm kiếm và chọn thuê văn phòng tại quận Tân Bình đang tăng lên nhanh chóng.
Chi tiết
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Quận 3 là một trong những khu vực quận trung tâm của TPHCM. Chính vì thế nơi đây tập trung rất nhiều tòa nhà lớn cho thuê để làm văn phòng
Chi tiết